ACCESS

 1. HOME
 2. About
 3. Access

Kochi Medical School 783-8505 Kohasu,Oko-cho,Nankoku-shi,Kochi,JAPAN +81-88-866-5811

 1. Car
 2. Bus
 3. train
 4. Airplane
 1. From Nangoku Interchange

  About 10 minutes by car

  From Kochi Interchange

  About 15 minutes by car

 2. From Kochi Station

  About 30 minutes by bus

 3. From Kochi Station

  About 20 minutes by car, or 30 minutes by bus

  About 20 minutes to Gomen Station on JR Dosan Line, and 15 minutes by car

 4. From Kochi Ryoma Airport

  About 30 minutes by car